Chasham mastay ajabay zulf darazay ajabay
May parastay ajabay fitna tarazay ajabay

Bul Ajab Husun-o-Jamal-o-Khat-o-khal-o-Gaisoo
Sar-o-Qad-e-Ajabay Qamat-e-Naaz Ajabay

Waqat Bismal shud nam bar waish baaz ast
Mehrban-e-ajabay bandah Nawaz-e-Ajabay

Bahar-e-Qatlam choon kashad Teeg naham sar basujood
Aoo ba naaz-e-ajabay man be niaz ajabay

Tark Taazi Ajabay shooba baaz-e-ajabay
Kaj kalah-e-ajabay, , Abarada saaz-e-ajabay

Haaq mago kalma-e-Kufur ast dar aen ja KHUSRO
Raaz daan-e-Ajabay, Sahib-e-Raaz-e-ajabay

No comments yet

Ze hal Miskeen makun Tagaful waraye Nainan banaye batian
Ke taab hijraan na daaram aye jaan na laihoo ka hay lagaye chatian

Shaban-e-hijran daraz choon zulf-o-Roz wasalat choon umar ko ta
Sikhi pia ko jo man na daikhoon to kaisay katoon andhairi Ratia

Yaka yak az dil do chashm jadoo basad firaibam babro taskeen
Kisay parhi hay jo ja sunaye hamaray pe ko hamari batian

Choon shama’e soo zaan choon Zarrah Hairan za mahar Aan maha bagushtam aakhir
Na neend nainan na ang chainan na Aap Aaye na bhajey patina

Ba Haq roz-e-wisal-e-Dilbar ke dad mara firaib KHUSRO
Laipahat-e-man kay daraye ra khoon jo jaye paon piaki khaitiyan

No comments yet

Ba khoobi hamchomah tabandah bashi
Ba mulk dilbari payendah bashi

Jahan sozi agar do gamzah Aaye
Shukur raizey agar bar khandah bashi

Man darwaish ra kashti ba gamzah
Karam kardi ilahi zindah bashi

Zaqeed do jahan aazad bashm
Agar to ham nasheen bandah bashi

Jafa kam kun keh fardah roz-e-mahshar
Barooye aashiqan sharmindah bashi

Ba tandey wa bashokhi ham-o-khusro
Hazaran khanman bad kundah bashi

No comments yet

Chap tilk sab cheen li ne ray moo say neenan mila kay
Baat ugham keh di ne ray moo say nainan mila kay

Bal bal jaown man toray rang raijwa
Anpe sey rang ley ney ray moo say nainan mila kay

Harey harey choorhiyan gori gori bayan
Bayan pakar har ley ney ray moo say nainan mila kay

Praim bhattti ka madhwa pilaye kay
Matwari kardi ni ray moo say nainan mila kay

Khusro najam kay bal bal jiey
Mohay suhagan ki ney ray mo say nainan mila kay

No comments yet