Hujjat kay liye hashar man hogi ye daleel

Hujjat kay liye hashar man hogi ye daleel
Har shay ko ata hogi bashar ki Soorat
Allah ki ye shakil kay khursheed-e-Jalal
Allah ka Quran, umar ki Soorat

Deen-e-Haq ki sar bulandi man Nabuwat ki Talab
Bargah-e-Rabbul Izaat man huwa ho jis pe Saad
Saari dunya hay shanshah-e-do aalam ki mureed
Aur umar Khud hain shanshah-e-do Aalam ki Muraad

Saff man jo ghus parhay wo liye Teeg shulah war
Sar kafiroon kay dosh pea aye na phir nazar
Haibat say un ki din man nikaltay na thay aduwe
Ratoon ko khawab man bhi pukarain umar umar

Larhnay man yoon to ayek say ayek bay misaal hay
Phir bhi diloon man khof umar ka ye haal hay
Hain mahir un harb kay baa ham ye mashwaray
Khattab kay pisar say larhaye mahaal hay