Mustafa Shan-e Qudrat pay lakhoon salam

mustafa shan-e qudrat pay lakhoon salam

awaleen naqash-e khalqat pay lakhoon salam

qaail wahdah lashrik lh

Mahi bidat pay pay lakhoon salam

bheer mein choom len Shah ki jallain

ae nazar teri himmat pay lakhoon salam

kis ki chokhat pay day raha hai to sada

ae gadda teri qismat pay lakhoon salam

un ki aamad ka sun kar jo hoga bapaa

aisay shore qayamat pay lakhoon salam

chaar yaranِ hazrat pay har dam duroood

un ke dour khilafat pay lakhoon salam

shahِ baghdad Ghaus alori Mohi den

abro e tareqat pay lakhoon salam

kiijiye band ankhen Naseer aur phir

bhijie un ki soorat pay lakhoon salam