Shah-e-daiwah nagar jaan-e-shah-e-Umam

Shah-e-daiwah nagar jaan-e-shah-e-Umam Warith-ul-Olya shah-e-Warith Ali
Sadqa Panjtan ho Nigah-e-karam wraith-ul-Olya shah-e-warith Ali

Muzhir zaat ho Muzhir Zaat ho Panjtan ki Nishani ho Saadat ho
Aap ki Zaat-e-Aqdas Sarapa Karam Warith-ul-Olya shah-e-Warith Ali

Saj rahi shah-e-warith ki baraat hay han Jam’e Olya Noori Barsat hay
Sab kay daman bharain gay Khuda ki Qasam Warith-ul-Olya shah-e-Warith Ali

Naam-e-Warith hay Anbar Wazeefah mera aur Salamat Rahay Warthi Aastan
Meray wraith han warith nahin koi Gam warith-ul-Olya shah-e-Warith Ali